Geld

Belastingkorting 2009 kinderopvang

Bespaar nu honderden euro’s per maand met de nieuwe belastingkorting. Werk je en zitten je kinderen op de kinderopvang, dan geldt deze belastingregeling waarschijnlijk ook voor jou.

Op 11 maart 2009 bracht RTL het volgende nieuws:
De opvang is duurder geworden omdat de overheid het bedrag waarin zij ouders compenseert, bevroren heeft op een uurtarief van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van 6,10 euro. Maar veel creches berekenen een hoger uurtarief. Ook is de ouderbijdrage verhoogd. Sommige ouders kunnen die hogere ouderbijdrage deels compenseren met de nieuwe Inkomensafhankelijke Combinatieregeling. Wie komen in aanmerking daarvoor?
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack)
Verdien je in 2009 meer dan 4619 euro en zorg je voor een kind dat op 1 januari nog geen 12 jaar was? Dan heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting wordt uitbetaald aan alleenstaande ouders maar ook aan tweeverdieners. Bij tweeverdieners gaat de korting naar degene met het laagste inkomen. Er was de afgelopen jaren al een enigszins vergelijkbare korting maar die was lager en niet inkomensafhankelijk. Met ingang van 2009 vervallen deze combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting.

Maximaal 1765 euro
Omdat de overheid mensen met kleine banen wil stimuleren deze uit te breiden, loopt de korting nu op met het stijgen van het salaris. Verdient u 4619 euro dan krijgt u in ieder geval een korting van 770 euro. Voor elke euro die u meer verdient ontvangt u 3,8 cent korting. Dat lijkt niet zo heel veel maar bij een salaris van 30.800 euro is de korting dan opgelopen tot 1765 euro. Netto ontvangt u dan door de korting dus bijna 150 euro per maand meer. 1765 euro is overigens ook de maximale korting. Verdient u meer dan 30.800 euro dan stijgt de korting niet verder.

Aangifte
De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt niet via de salarisadministratie van uw werkgever verwerkt, maar achteraf wanneer je aangifte doet. Je kunt de korting ook maandelijks uitbetaald krijgen door bij de Belastingdienst een verzoek om een voorlopige aanslag in te dienen.