Geld

Geld lenen en bkr

Update:
BKR registratie voor mensen met een studieschuld. In februari 2016 komt de Vereniging Eigen Huis met het voorstel om de studieschuld te laten registreren bij het Bureau Krediet Registratie. Hierdoor wordt voor hypotheekverstrekkers en bemiddelaars direct duidelijk dat iemand een studieschuld heeft. In de praktijk kregen studenten of pas afgestudeerden van makelaars of bemiddelaars het advies om maar niet over de studieschuld te beginnen. ‘Zodra de bank dit weet kun je minder lenen’. Om die reden pleit de VEH nu voor een verplichte registratie.

In de Scandinavische landen en Duitsland, Verenigde Staten en Groot-Brittannië worden studieschulden standaard centraal geregistreerd.

Einde update
——————————————————

Geld lenen met BKR? Het wordt er niet makkelijker op, maar onmogelijk is het ook niet als je de aanbieders van leningen hoort.

Wat is het BKR?

Het Bureau Krediet Registratie helpt voorkomen dat u financieel gesproken te veel hooi op uw vork neemt. Dit doet zij door organisaties die zijn aangesloten (deelnemers) te informeren over kredieten of gsm-abonnementen die u op dit moment hebt lopen of de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Deze informatie wordt vastgelegd in ons bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Wat is NIET bekend bij BKR?

Veel mensen denken dat bij deze organisatie alles over iemands financiële situatie bekend is. Dit is niet het geval. Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf zijn niet bij ons bekend. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep komen niet bij BKR voor. Wij verwerken en informeren alleen wie in Nederland welk krediet of gsm-abonnement op zijn naam heeft of had staan.

Ook wordt vaak gedacht alleen schulden bekend zijn. Ook dit is niet het geval. In ons bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan alle betalingsverplichtingen die consumenten op overeenkomsten hebben, en niet alleen diegene waarbij betalingsproblemen zijn ontstaan. Dit geeft namelijk een vollediger beeld van het leen- en betaalgedrag van iemand. Met deze informatie helpen wij voorkomen dat iemand financieel gesproken te veel hooi op zijn vork neemt.

Wat weet BKR over mij?

Bij BKR is bekend welke krediet of gsm-abonnement u op dit moment hebt lopen en welk u de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Als u een krediet of gsm-abonnement afsluit, dan is de organisatie met wie u de overeenkomst bent overeengekomen (de deelnemer) verplicht deze bij BKR te melden. Zij leveren hiertoe uw persoonsgegevens en overeenkomstgegevens aan ons aan.

Van uw persoonsgegevens is bij ons bekend uw:

Geboortenaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Van de overeenkomst gegevens is bij ons bekend:
het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden;
het moment waarop de overeenkomst inging;
de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer de overeenkomst volledig moet zijn afgelost;
de maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd;
het soort overeenkomst.
eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Meer informatie:     www.bkr.nl