Geld

Aanvullende studiebeurs aanvragen

Hoe hoog kan jouw aanvullende studiebeurs zijn?
Het inkomen van je ouders bepaalt of je een aanvullende studiebeurs kunt krijgen en zo ja, hoe hoog die studiebeurs dan is. Het gaat om de gegevens van je natuurlijke vader en moeder. Dit zijn de vader en moeder die bij de burgerlijke stand als jouw ouders geregistreerd staan. Ook een adoptieouder geldt als natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder.

Het gaat bij het berekenen van de aanvullende beurs om het inkomen van je ouders uit het peiljaar.
Op de website van de IB-groep vind je een rekenprogamma waarmee je de hoogte van de aanvullende studiebeurs kunt uitrekenen.